Značka

Farebnosť

Primárna

Primárna škála sa skladá z 5 farieb, ktoré sú v súlade s prírodným architektonickým konceptom budovy. Používame sýte, organické farby a textúry bez gradientných prechodov.

oranžová
#EC6424
tmavozelená
#25431D
zelená
#5A8930
čierna
#000000

Rozšírená

Okrem nich máme k dispozícii rozšírenú paletu, ktorú používame sporadicky. Slúži ako farebný akcent na oživenie vizuality.

červená
#E5361F
šedá
#E0DED6
žltá
#FFD917
ružová
#FCADAD
modrá
#EC6424

Neutrálne

Okrem nich máme k dispozícii rozšírenú paletu, ktorú používame sporadicky. Slúži ako farebný akcent na oživenie vizuality.

svetlošedá 1
#F0EFEB
šedá
#E0DED6
tmavošedá 1
#A3A29A
tmavošedá 2
#3E3C36

Textúry

Vychádzajú z materiálov použitých na stavbe (drevo, betón, tartan) a prírodných materiálov (listy, potraviny, úle). Vzťahujú sa na konkrétne vybavenie budovy.

Sú geometricky vyvážené, obsahujú pravidelné prirodzené alebo umelo vytvorené vzory. Ku každej funkcii je definovaných niekoľko textúr, ktoré sa môžu v prípade potreby rozširovať (napr. reálnymi fotografiami z Nív). Preferujeme čelný pohľad. Ľubovoľný výsek prispôsobujeme estetickým potrebám.

Baliaci papier
Paradajky
Kožušina
Štruktúra
Výšivka
Bavlna
Palmový list
Papraď
Plásty
Kov
Papier so štruktúrou
Betón

Ilustrácie

Ilustrácie sú dôležitým doplňujúcim elementom vizuality. Sú hravé a jednoduché. Ich tvary sú inšpirované prírodou, evokujú pohodu, oddych, voľnosť. Uvedené príklady sa dajú ďalej rozširovať a variovať tvarovo aj farebne. Ilustrácie sa neviažu na konkrétne funkcie budovy.

Typografia

Na udržanie konzistentnej komunikácie používame primárne font Brandon Text, ktorý je čistý, moderný a podporuje diakritiku vo všetkých jazykoch. V textoch nepoužívame kapitálky.

Písmo

Font Brandon Text patrí do známej skupiny fontov Brandon Grotesque. Má vyššiu výšku x než verzia Grotesque a je optimalizovaný na dlhšie texty, menšie veľkosti a obrazovky. Brandon Text má funkčný vzhľad, pôsobí príjemne a dokonale ladí s fontom Brandon Grotesque.

V prípade, že Brandon Text nie je dostatočne výrazný/zreteľný na účely veľkoformátového zobrazenia, je možné použiť jeho variant Brandon Grotesque, ktorý sa líši kontrastnejšou strednou výškou písma.

Nižšia výška x a decentné tvary mu dodávajú osobitú eleganciu. Font Brandon Grotesque rôznej hrúbky sa skvele vyníma na rôzne veľkých obrazovkách.

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz1234567890!@£#$%^&*()

Brandon Text Medium

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz1234567890!@£#$%^&*()

Brandon Text Bold

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz1234567890!@£#$%^&*()

Brandon Grotesque Bold

Doplnkové písmo

Quickbrush je upravená verzia fontu, ktorá dodáva textom pocit ľahkosti, ľudskosti a prirodzenosti. Má výrazný ručne písaný charakter a používame ho len striedmo, ako doplnok, ideálne v jednoslovných zobrazeniach alebo krátkych vetách. Nesmie byť použitý v dlhšom texte.

Pozícia doplnkového fontu môže byť jedno- alebo dvojriadková. Pomer veľkostí základného a doplnkového fontu je navrhnutý tak, aby vytváral dostatočný optický kontrast. Na vytvorenie tohto kontrastu sa odporúča nastaviť veľkosť „vysokých písmen“, ako sú “k” a “l”, strednej výške loga. Pozor, neorientujeme sa veľkými písmenami (kapitálkami) nakoľko majú rôznu výšku.

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz1234567890!@£#$%^&*()

Quickbrush

Hierarchia a štýly

Hlavné písma

Heading 1

Brandon Grotesque Bold, 52pt / 60pt

Heading 2

Brandon Grotesque Bold, 38pt / 54pt

Heading 3

Brandon Grotesque Bold, 30pt / 36pt

Heading 4

Brandon Grotesque Bold, 24pt / 28pt

Heading 5

Brandon Grotesque Bold, 20pt / 24pt

Heading 6

Brandon Grotesque Bold, 16pt / 24pt

Body L Medium

Brandon Text Medium, 20pt / 32pt

Body L Bold

Brandon Text Bold, 20pt / 32pt

Body M Medium

Brandon Text Medium, 18pt / 28pt

Body M Bold

Brandon Text Bold, 18pt / 28pt

Body S Medium

Brandon Text Medium, 16pt / 24pt

Body S Bold

Brandon Text Bold, 16pt / 24pt

Body XS Medium

Brandon Text Medium, 13pt / 20pt

Body XS Bold

Brandon Text Bold, 13pt / 20pt

Blockquote

Brandon Text Medium, 28pt / 32pt

Doplnkové písmo

Heading 1

Quickbrush, 52pt / 60pt

Heading 2

Quickbrush, 38pt / 54pt

Heading 3

Quickbrush, 30pt / 36pt

Heading 4

Quickbrush, 24pt / 28pt

Heading 5

Quickbrush, 20pt / 24pt

Heading 6

Quickbrush, 16pt / 20pt

Ikony

Súbor ikon je navrhnutý ako doplnok k logu a typografii. Je obsahovo rozdelený na segmenty, ktorým sú priradené jednotlivé vyobrazenia. Tieto segmenty majú potenciál rozširovať sa podľa potreby.

Ikony s ilustráciami

Get creative. Ak budú ikony hlavným vyjadrovacím komunikačným prostried- kom, môžeme ich hravo kombinovať s ďalšími ilustráciami či farebnými podkladmi. Podmienkou je zachovanie jednotnej identity.

Kombinácie ikon a ilustrácií delíme na 4 možné prístupy. Ich využitie je subjektívne, podľa uváženia dizajnéra a v závislosti od veľkosti zobrazenia. Dobrým pravidlom je čím menšie, tým jednoduchšie.

Hľadáčik

Princíp hľadáčika/priezoru vychádza z filozofie brandu – chceme, aby sa na Nivy díval každý vlastnou optikou a našiel to, čo hľadá, čo ho zaujíma. Preto priradíme ku každej funkčnej vrstve iný hľadáčik.

ŠTruktúra Vizuality

Vizuály sa skladajú primárne z troch vrstiev: nepravidelných organických tvarov, textúr a hľadáčikov patriacich k danej funkcionalite. Z týchto zložiek skladáme unikátne layouty.