Aplikácie

Layout

Táto vizualita ponúka široké spektrum možností, ako pracovať s rozvrhnutím strany. Layout skladáme z definovaných prvkov (textúra, hľadáčik, prípadne ilustrácie), vďaka čomu vznikajú unikátne a pestré variácie. V nasledujúcej časti si ukážeme niekoľko príkladov, ako sa k tomu dá pristupovať.

Základný

Vizuál tvorí podkladová vrstva farebného prírodného papiera, obrys hľadáčika a kombinácie organických útvarov.

Objekt

Základnú kompozíciu dopĺňa dominantný objekt.

Foto

V hľadáčiku danej funkcie (gastro, oddych...) je umiestnená fotografia.

Textúry

V hľadáčiku danej funkcie (gastro, oddych...) je umiestnená fotografia.

Krátky text

V hľadáčiku danej funkcie (gastro, oddych...) je umiestnená fotografia.

Typografický

Variant, kde je dominantná typografia. Opúšťame výrezy hľadáčika a fotografie. Dôraz sa kladie na obsah textu.

Členitý

Hravý prístup skladania viacerých elementov v kombinácii s typografiou.

Výrazný

Alternatívny prístup k využitiu hľadáčika – presahuje stranu.

Aplikácie

Out of home

Aplikácia

Baner

Merchandise